دانلودها

فرم محرمانگی اطلاعات

بروشور فینیکس در یک نگاه

قرارداد درخواست سرمایه

داستان موفقیت استارتاپ های فینیکس

قرارداد درخواست فضای اشتراکی

چالش های یک استارتاپ

فرم درخواست دوره شتابدهی

آیین نامه استودیو تخصصی فینیکس

فرم دوره پیش شتابدهی

فرم درخواست فضای کار مجازی

فرم همکاری منتورها

باید ها و نباید های ویزای استارتاپ

پیمایش به بالا