رویدادها

شتابدهنده فینیکس در جهت گسترش اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی در بازه زمانی های مختلف آموزش های تخصصی و عمومی برگزار میکند.آموزش ها در انواع وبینار و سمینار ها ،خبرنامه های جدید،استارت آپ ویکند و… انجام میگیرد تا علاوه بر صاحبان ایده و استارتاپ بتواند افراد علاقه مند و مستعد بهره ببرند.

فراخوان ایده تا محصول

وبینارها

رویدادهای برگزار شده در فینیکس

پیمایش به بالا